Schilderijen

Torens in de verte

Het gebouw heeft twee deuren aan de voorkant. Bewoners hebben een sleutel voor of de ene of de andere voordeur. Niet voor beiden. Het gebouw rijst op boven de deuren, perfect asymmetrisch. Binnen kun je de trap links of rechts laten liggen en de lift nemen naar de kelder. Daar kun je oversteken van de lift aan de ene kant naar de lift aan de andere kant. Wanneer je met die lift naar de zevende verdieping gaat, kom je uit in een daktuin. Dit werkt beide kanten op: op beide zevende verdiepingen bevinden zich daktuinen. Maar de twee tuinen zijn niet hetzelfde.

Vanaf het ene dak zie je de stad. Vanaf het andere de fabriek. Twee industrieën. ‘Het uitzicht lenen’ noemt men dat. Staal en beton, licht, leidingen en balkons, torens in de verte, iets toe laten voegen aan de tuinen op de daken. In dit gebouw kunnen buren bij elkaar het uitzicht lenen. Onder dezelfde lucht op hetzelfde dak vanuit twee tuinen kun je beeltenissen beschouwen uit een aanverwant landschap. Wat is de vorm van beton? Hoeveel kleuren heeft staal?

Renske Vos

2019